Podstawy Jogi

Joga

Joga stanowi ortodoksyjny system filozofii rodem z Indii. Tutaj znajduje się zbiór dyscyplin duchowych również. Joga uznaje prawo karmy oraz koła wcieleń, czyli reinkarnacji oraz samsary. Tutaj wyzwolenia dokonuje się poprzez odpowiedni trening ciała. Nie wolno zapomnieć o przestrzeganiu zasad etycznych. Joga polega również na skupieniu, medytacjach oraz ascezę. Ogółem joga obejmuje swoim zakresem związki pomiędzy ciałem, umysłem, świadomością oraz duchem. Joga ma zastosowanie wśród niektórych nurtów hinduizmu, buddyzmu oraz dżinizmu. Służy zniesieniu uciążliwości, jak również rozwoju duchowego. Jej celem jest rozpoznanie natury rzeczywistości. Na zachodzie joga jest przyjmowana jako zestaw ćwiczeń fizycznych oraz umysłowych, które są uprawiane dla zdrowia. Joga w myśl drogi do wyzwolenia podąża wieloma ścieżkami, w zależności od tradycji, temperamentu, czy predyspozycji. Znanych jest wiele ścieżek jogi o ogromnych tradycjach. Wśród nich możemy wyróżnić następujące: Bhaktijoga, Dźńanajoga, Hathajoga, Karmajoga, Kundalinijoga, Mantrajoga, Radżajoga, Krijajoga oraz Adźapajoga. Bhaktijoga stanowi dążenie do rozwinięcia miłosnego związku z Bogiem, a Dźńanajoga stanowi dążenie do mokszy, czyli prosto mówiąc do wyzwolenia się z reinkarnacji poprzez zdobywanie wiedzy duchowej. Z kolei Hathajoga stanowi ćwiczenia fizyczne, Karmajoga stanowi dążenie do wyzwolenia przez bezinteresowne czyny. Natomiast Kundalinijoga stanowi dążenie do wyzwolenia przez rozbudzenie energii.

Podobne artykuły

Hathajoga
Hathajoga charakteryzuje się koncepcją ciał subtelnych. Ponadto zawiera wiele szczegółowych technik mistycznych oraz technik ascetycznych. Wśród najważniejszych technik warto wymienić technikę wymuszonej oraz jednoczesnej kontroli nad oddechem, nasieniem oraz aktywnością umysłu. Ponadto ważne jest tutaj także technika khećari. Technika ta polega na jednoczesnym blokowaniu wydzielania śliny oraz oddechu. Powstaje to w momencie połączenia języka z podniebieniem. Zatem, reasumując Hathajoga jest techniką medytacyjną, która opiera się na ścisłej kontroli ciała oraz zmysłów. Ta kontrola stanowi środek do celów duchowych oraz do środków magicznych. Wyróżniamy trzy praktyki Hathajogi. Są to kolejno: Asana, Pranajama oraz relacja pomiędzy ciałem a umysłem. Asana polega na wykonywaniu określonych ćwiczeń lub pozycji, które nazywa się asanami. Głównym celem takich praktyk jest zarówno osiągnięcie wewnętrznej harmonii, jak i wzmocnienie ciała. Pranajama z kolei są to ćwiczenia oddechowe. Celem tej praktyki jest oczyszczenie systemu nerwowego z toksyn. Ponadto jej celem jest także oczyszczenie całego ciała z toksyn. Praktyka ta...

Jama
Jama, czyli pierwszy stopień ścieżki Radźiajogi, oznacza oczyszczanie. Oczyszczanie to jest złożone z pięciu zakazów biernych. Do tych zakazów należą kolejno: nie zabijać, nie kłamać, nie kraść, żyć wstrzemięźliwie oraz nie przywiązywać się emocjonalnie. Zakazy te są pilnie praktykowane, co ma na celu uchronienie ucznia przed popadaniem w błędne wzorce postępowania. Z kolei Nijama oznacza nabywanie cnót. Na Nijamę składają się kolejno następujące elementy: Szatsampatti, czyli uzdatnienie poszóstne, Wiweka, czyli rozróżnianie rzeczy trwałych od znikomych, Wiraga, czyli moc nie dbająca o wyniki starań oraz Mumukszu, czyli dążenie do oswobodzenia. Szatsampatti składa się kolejno z pięciu następujących elementów: Śama, czyli kontrola nad myślami, Dama, czyli kontrola nad postępkami, Uparama, czyli wytrwałość w utrzymywaniu się na swojej życiowej drodze, Titiksza, czyli cierpliwość w znoszeniu niepowodzeń i przykrości oraz Samadhana, czyli równowaga wewnętrzna. Nijama przez swoją intensywną praktykę ma na celu utworzenie wzorców zachowań wśród uczniów. Asana z kolei jest postawą życiową, która...

Pranajama
Pranajama jest jednym ze stopni Radźiajogi. Oznacza życiowy rytm. Pranajama polega na harmonii życia. Harmonizacja ta polega na tym, żeby dane czynności, jakie wykonuje się w ciągu dnia, były wykonywane według określonego rytmu. Najprościej mówiąc, chodzi tutaj o to, że pora spania powinna wypadać w stałych porach, jedzenie posiłków też powinno być o tych samych porach codziennie, ćwiczenie powinno odbywać się o tych samych porach, jak również praca powinna być wykonywana o tych samych porach. Pratjahara z kolei stanowi władanie uwagą. Jest to pierwszy etap bezpośrednich ćwiczeń umysłowych. Pratjahara polega na tym, żeby wyćwiczyć posługiwanie się zmysłami. Wyćwiczenie polega na tym, żeby móc dowolnie kontrolować zmysły. Dokładniej mówiąc chodzi tutaj o to, że kiedy chce się słyszeć, to wtedy tylko i wyłącznie się słucha i żadne inne zmysły nie odciągają naszej uwagi. W konsekwencji opanowania danych ćwiczeń uczymy się nie ulegać żadnemu ze zmysłów. Dzięki temu uczymy się popadać w...

Medytacje
Medytacja w stopniu Radźijogi o nazwie Dhjana dotyczy wprowadzenia umysłu w taki stan, w którym dochodzi do zatopienia umysłu w obiekcie koncentracji. W konsekwencji osoba praktykująca doznaje wiedzy ogólnej o danym przedmiocie. Samadhi z kolei jest to stan, który umożliwia kontemplację. Stan ten następuje spontanicznie. Występuje po długotrwałej medytacji. W Samadhi sam człowiek staje się obiektem skupienia. To pozwala na wyćwiczenie intuicji. W Polsce współczesna szkoła Radźijogi znajduje się na Światowym Uniwersytecie Duchowym Brahma Kumaris. Adźapajoga stanowi jedną z tradycji jogi. Tradycja ta jest obecna we współczesnym świecie. Tradycji tej ponadto przewodzi Guru Prasad Paramahansa pochodzący z Indii. Co wiecej, nauki tej tradycji wywodza się z wiedzy mitologicznych następujących dziewięciu brahmariszich: Marići, Bhrygu, Angiras, Pulastja, Pulaha, Kratu, Daksza, Atri oraz Wasisztha. Praktyka ta polega na kontroli działań, uczuć oraz dźwięków, na które składają się kolejno: dźwięki wdechu oraz wydechu, siły przyciągania oraz odpychania, kontrola strat energii, jak również cele...